logo logo header header header header header

Log-in op uw webruimte door gebruik te maken van onze Klanten Omgeving (CP)

Login-CP slogan Webmail webmail

©2015-2020 HSH Webdesign

Privacy Statement Voorwaarden Sitemap Notice & Takedown Home

Notice & Takedown


HSH Webdesign hecht grote waarde aan integriteit. Hieronder verstaan we ook dat het belangrijk is dat materiaal op onze servers geen inbreuk maken op de rechten van anderen. Vooral niet als dit strafrechtelijke inbreuken zijn.


Iedere belanghebbende of door een belanghebbende gemachtigde kan daarom een Notice & Takedown (NTD) verzoek indienen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, ingaan op uw verzoek.


Omdat we ook de vrijheid van onze klanten hoog waarderen, stellen we een klant altijd op de hoogte van NTD verzoeken. Ook gaan we niet in op NTD verzoeken als deze worden aangeleverd door iemand die niet belanghebbende is en ook niet door een belanghebbende is gemachtigd.


Wij verzoeken een ieder ook om bij het NTD verzoek bewijsstukken te leveren waardoor het aannemelijk is dat er inderdaad een inbreuk op recht is gemaakt. Tevens verzoeken wij, in geval van auteursrechtelijke inbreuken, dat u ook bewijsstukken levert dat u heeft getracht met de houder van de website zelf tot een oplossing te komen.


Als we tot oordeel komen dat het NTD verzoek rechtmatig is, dan zullen wij vaak het materiaal ontoegankelijk maken. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk is het mogelijk dat we zwaardere stappen ondernemen.


LET OP: In het geval van strafrechtelijke inbreuken is het niet altijd nodig om belanghebbende te zijn. HSH Webdesign behoudt zich het recht om in strafrechtelijke zaken de klant niet op de hoogte te stellen als de situatie dit verlangt.


Download NTD Formulier